Showlist data is not configured
Showlist data is not configured

عکاس سلیمان سدید

‫#‏جوزجان‬

17 جون 2016

Read more: کودکی بسیاری از ما در جنگ گذشت، در جنگ نیز می توان خوش بود و شاد زیست

عکاس عبدالمتین سدید

‫#‏جوزجان‬ 

15 جون 2016

Read more: کودکانی که با حرکت نمادین شان می خواهند اعتمادسازی را تمثیل کنند

عکاس عبدالمتین سدید

‫#‏جوزجان‬

16 جون 2016

Read more: هنر فرصتی است برای رشد استعدادهای جوانان

‫#‏جوزجان‬

عکاس عبدالمتین سدید

16 جون 2016

Read more: ژورنالیستان جوان انعکاس دهندۀ اصلی رویدادهای مهم در کشورند

عبدالمتین سدید،

جوزجان،

جون 2016

Read more: هنر و تحصیل در کنار یکدیگر و برای یکدیگر انرژی مثبتی به انسان می دهد

Page 1 of 27

JE Camera Slideshow

   

Today265
Yesterday108
This week373
This month4282
Total706120

Tuesday, 23 January 2018 21:24

Who Is Online

Guests : 8 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Go to top